Higurashi packaging

No manuals here!

Himatsubushi (1-4) cover
Himatsubushi back
Matsuribayashi (5-8) cover
Matsuribayashi back
Rei (9) cover
Rei back